skip to Main Content
Plomby zabezpieczające i produkty zabezpieczające przed manipulacją. KATALOGI

logo leghorngroup

LEGHORNGROUP’s Logo firmy stworzył Luciano Grapsa, założyciel i obecny prezes i CEO LeghornGroup.

Symbol

Wizerunek marki LeghornGroup pochodzi od heraldyki i symboliki mitologicznych zwierząt. Symbolizuje autorytet i charyzmę. Swoją tajemniczością i sugestywnością skupia uwagę na dwóch zwierzętach:

 • Lwie- symbolizującym odwagę, siłę i uczciwość
 • Wężu- symbolizującym przebiegłość i podstęp

Lew i wąż są naprzeciwko siebie tuż przed rozpoczęciem pojedynku. Walka jescze się nie zaczęła, zatem obie siły są sobie równe. Moment ten w punkcie maksymalnego napięcia jest symbolem równowagi: równowagi między dobrem i złem, między Yin (biały) i Yang (czarny). Jest to pojedynek, w którym zmierzą się dwie siły i jedna z nich zwycięży: Ubi maior, minor cessat– ‘’tam, gdzie jest silniejszy, słabszy ustępuje’’. Ta fraza trafnie opisuje duch firmy. Ten pojedynek oznacza siłę, która stanowi podłoże firmy.

Nazwa firmy

Nazwa LEGHORN oznacza miasto Livorno w języku angielskim.

 • W 1978 roku czwórka przyjaciół- Luciano Grapsa, Renato Porciatti, Claudio Gisonni i Marino Montanari- zdecydowała się założyć wspólne przedsięwzięcie. Spotkali się w domu Marino Montanari w Antignano , dzielnicy Livorno, aby wymyślić nazwę przyszłej wspólnej firmy. Najstarszy z przyjaciół- Marino- zaproponował nazwę Leghorn Ship Supplies.
 • W 1980 Renato Porciatti zdecydował opuścić spółkę i otworzyć restaurację ‘’La Chetichella’’ w centrum Livorno. Restauracja pozostała miejscem spotkań przyjaciół, a także ważnym miejscem dla dostawców w porcie Livorno.
 • W 1981 Luciano Grapsa postanawia intuicyjnie skierować firmę na branżę plomb zabezpieczających dla kontenerów, produktów bardzo pożądanych w tym czasie na rynku. W związku z tym firma zmienia nazwę na Leghorn Supplies ( i zaczyna produkować pierwsze metalowe plomby we współpracy z innymi firmami).
 • W 1990 roku dwoje przyjaciół nieufnych w powodzenie nowego przedsięwzięcia opuszczają firmę i sprzedają swoje udziały Luciano Grapsa, który nie traci wiary w ogromny potencjał firmy. Luciano Grapsa ostatecznie zmienia nazwę firmy na Leghorn.
 • W 2006 roku Leghorn razem z firmą The Perfra Belgium, prowadzonej przez Alexa Le Clef, zakłada nowe biuro pod nazwą Leghorn-Perfra.
  Firma The Perfra Belgium została założona przez Alberta Le Clef w 1962 roku i jest twórcą słynnej plomby dla służb celnych i urzędów pocztowych: ‘’Craluseal’’ oraz ‘’Craluplier’’. W roku 1997 tymi plombami posługiwano się już w ponad 30 krajach w takich sektorach jak służby celne, urzędy pocztowe czy dostawcy gazu/energii. W grupie plomb, które są plombowane za pomocą plombownicy, nie istnieje plomba bardziej skuteczna niż Craluseal.
  Biuro Leghorn-Perfra było pierwszym zagranicznym biurem firmy Leghorn.
 • W 2010 roku zostaje powołane biuro w Grecji – Leghorn Hellas – z Costasem Charatsaris na czele.
 • W 2014 roku w Czechach powstaje Leghorn Europa Środkowa, której prezesuje Ivo Popelka.
 • W 2016 prezesi wszystkich biur wspólną decyzją postanawiają nadać firmie nową nazwę – LeghornGroup, aby zwiększyć wartość marki na rynku.
 • W tym samym roku zostają założone dodatkowo trzy biura zagraniczne i to aż na trzech różnych kontynentach: LeghornGroup Mołdawia w Mołdawii z Iriną Anei na czele, LeghornGroup USA w Stanach Zjednoczonych, któremu przewodzi Costas Charatsaris, oraz LeghornGroup Brazylia z Dlaine Lima i Simone Borghini na czele.

Dziś firma Leghorn to nie tylko sama nazwa, ale kilka biur na różnych kontynentach. To także wartości służące jako fundament firmy: lojalność i zaufanie do pracowników, klientów i dostawców. Razem z duchem przedsiębiorczości napędzają firmę w kierunku nowoczesnego biznesu i dostarczają jej innowacyjnych zasobów i rozwiązań, które stawiają Leghorn w czołówce producentów w branży systemów zabezpieczających.

 

HISTORIA GRAFICZNA LOGO

leghorngroup logo evolution

Search