Streszczenie ISO 17712: 2013

Obecny standard ISO 17712: 2013 został zatwierdzony w maju 2013. Służy do klasyfikacji mechanicznych plomb zabezpieczających jako odpowiednich dla kontenerów w transporcie międzynarodowym.

Przewyższa poprzednie standardy ISO:
(2010: ISO/PAS 17712:2010.)
(2006: ISO/PAS 17712:2006.)
(2003: ISO/PAS 17712:2003.)

Plomby posiadające certyfikat ISO 17712: 2013 i klasyfikowane jako ‘’Wysokiego poziomu bezpieczeństwa’’ mogą być użyte do zabezpieczania wagonów i przyczep.

Lista naszych certyfikowanych plomb:

Certyfikat ISO 17025 jest przyznawany  tylko tym plombob, które spełniają określone wymagania. Laboratorium do testowania plomb musi być wyposażone w specjalny sprzęt, który sprawdza wytrzymałość plomb (rozciąganie, zginanie, uderzenie, ścinanie). Plomby certyfikowane ISO lecz bez dokumentu EVEN ISO 9001 producenta nie posiadają należytej wartości.

Klauzula 6

Kolejny certyfikat stanowi SGS. Sprawdza on odporność plomby na manipulację ‘’Klauzula 6’’.  Ocena testu może być przedstawiona w formie pisemnej bądź wizualnej. Ponadto producent musi spełnić szereg wymogów określonych przez ISO 17712 w  ‘’Załączniku A’’ 2013, które muszą być nadzorowane przez jednostkę certyfikującą SGS wydającą deklarację zgodności.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE CERTYFIKATY
a) Certyfikat ISO 17712: 2013 (dotyczy plomb)
b) Deklaracja jednostki certyfikującej (np. SGS) Klauzula 6 ISO 17712: 2013
c) ISO 9001 Certyfikat dla producenta plomb

   [cml_media_alt id='4379']Certificato ISO 17712-2013[/cml_media_alt]    [cml_media_alt id='4383']Certificato Clausola 6 inserita in ISO 17712-2013[/cml_media_alt]    [cml_media_alt id='4378']certificato iso 9001[/cml_media_alt]
Certyfikat
ISO 17712-2013
Certyfikat Klauzula 6
zawarta w
ISO 17712-2013
Certyfikat
ISO 9001

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszych plomb zabezpieczających o wysokim poziomie bezpieczeństwa i ich certyfikacji prosimy o kontakt mailowy na adres info@leghorngroup.com.