Rok 2016 przyniósł bardzo dobre wieści dla firmy Leghorn, gdyż rok ten zaczął się od ważnej ewolucji firmy: Leghorn zmienił swoją nazwę i tym samym nazwę swoich biur w Grecji, Belgii i Czechach na LEGHORNGROUP. W ten sposób firma wzmocniła koncept wspólnoty, na jakim już od dawna opierały się fundamenty firmy. Zmiana nazwy jest częścią większego planu, który ma na celu wmocnienie pozycji firmy na rynku i jej prestiżu.

W związku ze zmianą nazwy firmy zmieniła się również nazwa strony internetowej na www.leghorngroup.pl, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.