TRANSPORT KONTENEROWY - TRANSPORT MORSKI

Opisanie

W większości wypadków plomby dla transportu morskiego są plombami dla kontenerów. Plomba kontenerowa musi być zgodna ze standardami ISO 17712:2013 portwierdzonych przez laboratorium, które z kolei musi mieć potwierdzenie ISO 17025. Wszystkie plomby kontenerowe firmy LeghornGroup są plombami o wysokim poziomie bezpieczeństwa i dzielą się na następujące typy plomb: plomby sztabowe, plomby kablowe i plomby boltowe. LeghornGroup oferuje 6 modeli plomb zatwierdzonych przez wymogi ISO 17712:2013.