SZPITALE

Opisanie

LeghornGroup produkuje szeroką gamę plomb zabezpieczających dla szpitali, np. do zabezpieczania przestrzeni z niebezpiecznymi lekarstwami. Plomby mają także na celu uniemożliwić nieautoryzowanym osobom dostęp do pomieszczeń w szpitalu.

Innym produktem LeghornGroup, który ma szerokie zastosowanie w szpitalu, to opaski z numerem sekwencyjnym. Występują one także w wersji RFID i NFC.