POKROWCÓW NA PALETY

Opisanie

Tradycyjnym sposobem zabezpieczania towaru na paletach jest owijanie ładunku folią, a następnię taśmą, na której wydrukowane są pewne informacje, np. logo firmy, typ ładunku. Sposób ten służy w dużym stopniu do unieruchamiania ładunku na paletach i tylko w niewielkim do zabezpieczenia dóbr przed manipulacją. Wystarczy przeciąć nożem folię, wyjąć towar i owinąć ponownie folią, by zatuszować ślady kradzieży. Używając natomiast naszych pokrowców na palety można uniknąć sytuacji, kiedy brak jest śladów manipulacji. Pokrowiec zabezpiecza towar na palecie z każdej strony i jest przymocowany do palety za pomocą plomb metalowych bądź plastikowych. Jedynym sposobem, aby uzyskać dostęp do dóbr jest rozerwanie plomby i przecięcie pokrowca. W każdym razie, przy użyciu pokrowca na paletę, ślady manipulacji pozostają widoczne.