skip to Main Content
Plomby zabezpieczające i produkty zabezpieczające przed manipulacją. KATALOGI

luciano grapsaPresident’s Statement

‘’Najważniejszy wkład, jaki każda firma może wnieść w rozwój społeczeństwa, sprowadza się do zarządzania działalnością w sposób możliwie jak najbardziej wydajny nie lekceważąc wartości, na których opiera się cywilizowane społeczeństwo. To właśnie charakteryzuje firmę LeghornGroup, która zawsze angażuje się w programy edukacyjne, społeczne i działania charytatywne, które są nierozerwalnie związane z sektorem bezpieczeństwa’’.

Luciano Grapsa- Prezez & CEO LeghornGroup.


goals iconCEL

Głównym celem firmy LeghornGroup jest działać sprawnie, odpowiedzialnie i dochodowo w branży systemów zabezpieczających i anty-manipulacyjnych. LeghornGroup pragnie zachować pozycję solidnego producenta zaangażowanego w badania i rozwój skutecznych produktów oraz wysoce innowacyjnych rozwiązań.

responsibility iconODPOWIEDZIALNOŚĆ

LeghornGroup wyróżnia pięć obszarów odpowiedzialności:

  1. Względem swoich współudziałowców, chroniąc ich inwestycje i gwarantując im należyte zyski.
  2. Względem swoich klientów zwracając szczególną uwagę na obecnych klientów i pozyskując zaufanie nowych; oferując wartościowe produkty pod względem jakości, ceny, bezpieczeństwa, przyjazności dla środowiska i innowacyjności technologicznej.
  3. Względem swoich pracowników i partnerów szanując ich prawa i zapewniając właściwe i bezpieczne warunki pracy oraz zawodową satysfakcję. LeghornGroup dba o rozwój swoich pracowników oraz podwyższanie ich kwalifikacji, a także zachęca do samodzielnego planowania i zarządzania ich pracą. Jednocześnie stara się zjednoczyć swój personel wspólną wizją i wartościami biznesowymi.
  4. Względem stron, z którymi firma nawiązała kontakty biznesowe. LeghornGroup zapewnia wzajemne korzyści kontrahentom i dostawcom, promuje etykę biznesu, której poszanowanie jest decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o ustanowieniu lub utrzymaniu kontaktów.
  5. Względem społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności w odpowiedzialny sposób; respektowanie praw państw, w których znajdują się biura firmy; wspieranie ochrony praw człowieka zwracając należytą uwagę na jego zdrowie i bezpieczeństwo; a także poszanowanie naturalnego środowiska i podtrzymywanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

responsibility icon

 ZASADY EKONOMICZNE

Zysk jest niezbędny do realizacji celów, zobowiązań i kontynuacji naszej działalności. Jest to wskaźnik do określania efektywności i zadowolenia klientów z produktów i usług oferowanych przez LeghornGroup. Zysk jest kluczowy dla zdobycia odpowiednich zasobów, które podtrzymują napływ inwestycji niezbędnych do rozwoju firmy, w tym najważniejszego: rozwiązań anty-manipulacyjnych.

Search